Sociaal woonkrediet

Een sociaal woonkrediet is een woonkrediet die mensen de mogelijkheid biedt om (wanneer er wordt voldaan een bepaalde voorwaarden) tot 100% van de waarde van de woning die ze aan wensen te kopen te lenen. In tegenstelling tot andere woonkredieten is dit mogelijk zonder dat het een rechtstreeks gevolg heeft op de kostprijs van het krediet. De looptijd van een sociaal woonkrediet is in principe nagenoeg hetzelfde als bij een gewoon woonkrediet. U kunt een sociaal woonkrediet afsluiten voor een periode tussen de 10 en 30 jaar. Hou er rekening mee dat, hoe langer de looptijd van het krediet, des te hoger de rente zal komen te liggen.

Voor het verkrijgen van een sociaal woonkrediet dient u met verschillende voorwaarden rekening te houden. Allereerst mag de woning waarvoor het sociaal woonkrediet wordt aangevraagd de enige eigendom zijn. Daarnaast dient de lener zelf de woning te bewonen en kan er slechts een beperkte handelsactiviteit in worden uitgeoefend. Wanneer u op een bepaald ogenblik uw huis wenst te verkopen dient u er rekening mee te houden dat hier wettelijke bepalingen voor bestaan. In tegenstelling tot bij een gewoon woonkrediet kunt u bij de verkoop van een woning waar een sociaal woonkrediet voor werd afgesloten dus niet geheel zelf bepalen wat de verkoopprijs wordt.

Be Sociable, Share!

Tags:  · · ·