Sociale lening alleenstaande

Een sociale lening voor een alleenstaande persoon was vroeger alles behalve eenvoudig, om maar niet te zeggen onmogelijk, te verkrijgen. Sinds enkele jaren is daar met de komst van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen gelukkig verandering in gekomen. Toch is het nog steeds zo dat een sociale lening voor alleenstaanden pas verkregen kan worden wanneer u aan een aantal voorwaarden voldoet. We gaan er in dit artikel even uitgebreid verder op in.

Hoeveel bedraagt uw inkomen?
Alvorens een sociale lening als alleenstaande aan te vragen doet u er dus goed aan om met een aantal zaken rekening te houden. Vooral uw inkomen zal een belangrijke rol gaan spelen bij het al dan niet toegekend krijgen van uw sociale lening. Het inkomen van een alleenstaande mag in ieder geval niet meer bedragen dan 30.780 euro op jaarbasis. Dit bedrag kan wel nog worden beïnvloed wanneer er bijvoorbeeld kinderen ten laste zijn. Er geldt hiervoor een maximum van 3080 euro per extra persoon.

Waar dient de lening voor te worden gebruikt?
Een sociale lening (voor alleenstaanden) wordt toegekend wanneer er een woning aangekocht dient te worden met een lening voor een looptijd die doorgaans wordt vastgesteld op een periode van 30 jaar. Een bijkomende voorwaarde waar rekening mee dient gehouden te worden is dat de woning gerenoveerd dient te worden. Een sociale lening geldt met andere woorden niet voor de aankoop van bijvoorbeeld bouwgrond waar u een compleet nieuw huis op wenst te plaatsen.

Gelden er beperkingen op een sociale lening voor alleenstaanden?
In principe gelden er geen beperkingen voor sociale leningen die verstrekt worden aan alleenstaanden. Waar natuurlijk wel rekening mee gehouden wordt is of er al dan niet aan de afbetaling van de lening voldaan zal kunnen worden. Een sociale lening voor alleenstaanden kan omwille van deze reden doorgaans een stuk lager liggen dan wanneer er sprake is van twee partijen die bij kunnen dragen aan de aflossing van de lening (wanneer er met andere woorden sprake is van twee inkomens). Los van deze vrij standaard voorwaarden verschilt een sociale lening voor alleenstaanden nagenoeg niet ten opzichte van een standaard sociale lening voor gezinnen.

Be Sociable, Share!

Tags:  · ·