Sociale lening rentevoet

Anders dan bij een andere lening is er bij een sociale lening enkel en alleen sprake van een vaste rente. Deze vaste rente is echter wel afhankelijk van verschillende factoren en wordt vooral beïnvloed door de looptijd van de kredietovereenkomst. Daarbij geldt dat hoe langer de kredietovereenkomst loopt, hoe hoger de te betalen rente komt te liggen. We gaan er in dit artikel graag even verder op in.

Is een sociale lening echt veel goedkoper dan een gewone lening?
Het feit dat er enkel en alleen sprake is van een vaste rente kan zowel positief als negatief uitdraaien. Het kan er in de praktijk immers niet alleen voor zorgen dat de kosten op een lening laag worden gehouden, maar ook dat ze duurder worden naargelang een aantal jaar is verstreken. Wanneer de rente daalt is er namelijk geen compensatie voor die lagere rente mogelijk. Dit zou zo zijn mochten we geen rekening houden met de hoe dan ook extreem lage rente die in rekening wordt gebracht bij sociale leningen. Dergelijke rentevoeten zijn bij andere (hypothecaire) leningen vaak helemaal niet mogelijk, dus kunnen we stellen dat een sociale lening nog steeds de goedkoopste blijft. Niet voor niets dient u voor het verkrijgen van een dergelijke lening te voldoen aan een toch aanzienlijk aantal voorwaarden.

Verschil tussen een maandelijkse en een jaarlijks aflossing
Eveneens vergelijkbaar met andere leningen is het wel zo dat er ook bij een sociale lening een verschil wordt gemaakt op vlak van rente bij een maandelijkse en een jaarlijkse aflossing. Wanneer u jaarlijks wenst af te lossen kunt u er rekening mee houden dat de te betalen rente zomaar even (afhankelijk van het geleende bedrag en de looptijd van de kredietovereenkomst) tot bijna één procent hoger kan komen te liggen wat uw afbetaling natuurlijk aanzienlijk zou kunnen beïnvloeden.

Een variabele rente op een sociale lening

Zoals eerder in dit artikel reeds aangegeven is het niet mogelijk om een sociale lening af te sluiten tegen een variabele rente. Er zijn weliswaar mogelijkheden op dit vlak, maar een normale sociale lening zal altijd voorzien worden van een vaste rentevoet. Net zoals bij andere leningen wordt het in de meeste gevallen wel toegestaan om een herziening van uw lening aan te vragen wanneer de verschillen in rente zo hoog worden dat een herziening gerechtvaardigd wordt. Let wel op voor de kosten die een dergelijke herziening met zich meebrengt, want die kunnen best hoog oplopen.

Be Sociable, Share!

Tags:  · ·