Sociale lening simulatie

Het is op een zeer eenvoudige manier mogelijk om te weten te komen hoe uw sociale lening er uit zou komen te zien en vooral of u al dan niet de mogelijkheid heeft om een sociale lening aan te gaan. Een sociale lening simulatie wordt vooral gebaseerd op algemene informatie m.b.t. het te lenen bedrag, maar ook op uw persoonlijke situatie. Daarnaast is het eveneens zo dat een simulatie rekening zal houden met de geldende voorwaarden voor een sociale lening om na te gaan of u al dan niet het recht heeft om een dergelijk krediet af te sluiten. We vertellen er u in dit artikel graag meer over.

Informatie over het te lenen bedrag
In eerste instantie zal er bij de simulatie gevraagd worden om aan te geven hoeveel het door u gewenste bedrag is. In principe staat het u vrij om eender welk bedrag in te geven dat u denkt nodig te hebben en waarvan u denkt dat u in staat bent om aan de afbetalingsvoorwaarden te kunnen voldoen. Van zodra een antwoord is gegeven op deze vraag zal men van u willen weten op welke termijn u verwacht de lening terug te kunnen betalen. Hou er wel rekening mee dat op dit vlak een simulatie geen rekening houdt met eventuele uitsluitingen van termijnen. Het kan immers voorkomen dat een bepaalde lening voor een periode van bijvoorbeeld 30 jaar niet aan u zal worden toegekend. Last but not least zal er u gevraagd worden hoe u wenst af te betalen. U kunt er namelijk veelal voor kiezen om zowel maandelijks als jaarlijks af te betalen. Na het beantwoorden van deze drie vragen bent u klaar met het belangrijkste onderdeel van de simulatie.

Persoonlijke informatie
Voor het verkrijgen van een sociale lening wordt er een bepaald onderzoek uitgevoerd naar de persoonlijke situatie van de aanvrager. Aan de hand van de uitkomst van dit onderzoek, welke zal worden gebaseerd op de aan de sociale lening gestelde voorwaarden, zal worden beslist of u omwille van uw persoonlijke (en financiƫle) situatie al dan niet in aanmerking komt voor een sociale lening.

Voldoet u aan de voorwaarden van een sociale lening?
Er bestaan simulaties op het internet die berekenen of u al dan niet voldoet aan de voorwaarden van een sociale lening. We raden u echter steeds aan om niet enkel en alleen af te gaan op het advies van dergelijke simulaties, maar op dit vlak zeker en vast de raad van experts te vragen. Zij kunnen aan de hand van uw inkomen en / of gezinssituatie beslissen of u al dan niet voldoet aan de voorwaarden.

Be Sociable, Share!

Tags:  · · ·