Sociale lening woning

Wanneer u een eigen woning wenst te kopen is één van de eerste stappen welke u onderneemt op zoek gaan naar een lening. U kunt natuurlijk kiezen voor een gewone hypothecaire lening, maar u kunt ook kiezen voor een zogenaamde sociale lening. Een sociale lening kan, afhankelijk van uw inkomen, een aanzienlijk stuk goedkoper zijn dan een gewone hypothecaire lening. We vertellen er u in dit artikel graag meer over.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Het spreekt vanzelf dat er een aantal voorwaarden verbonden zijn aan het kunnen aanvragen van een sociale lening voor uw woning. In eerste instantie is het zo dat de woning in het Vlaams Gewest dient te liggen. Daarnaast dient de aanvrager een jaarlijks belastbaar inkomen te hebben tussen de 7720 en 46.300 euro. Het is een aanvrager niet toegestaan om reeds de volle eigendom op een woning te bezitten. Ook het vruchtgebruik er van is niet toegestaan. Opmerkelijk is ook dat er een minimum aantal jaren in het huis dient te worden verbleven. Deze termijn werd vastgesteld op een periode van 20 jaar. U bent met andere woorden verplicht om na aankoop van de woning er gedurende 20 jaar te blijven wonen.

Naast bovenstaande wordt er eveneens rekening gehouden met allerhande bepalingen die vrij standaard zijn voor een lening en eveneens van toepassing zijn op bijvoorbeeld een gewone hypothecaire lening. Denk hierbij aan over voldoende inkomen beschikken om aan de maandelijkse afbetaling te kunnen voldoen en het feit dat de woning ten laatste terug dient betaald te zijn op de leeftijd van 75 jaar.

Het aanvragen van een sociale lening voor mijn woning
Wanneer u de sociale lening wenst aan te gaan bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen is het in ieder geval zo dat u zich dient in te schrijven bij de dichtste Sociale Huisvestigingsmaatschappij. De kostprijs voor deze inschrijving is vastgesteld op 50 euro. U heeft hiervoor eveneens enkele documenten nodig. Denk hierbij aan het aanslagbiljet van de belastingen. Hiermee wordt uw inkomen bewezen en zal worden nagegaan of u aan de gestelde voorwaarden op dat vlak al dan niet voldoet, het attest van gezinssamenstelling alsook een verklaring van het kinderbijslagfond. Wanneer u dit allemaal heeft gedaan kunt u, uw leningaanvraag indienen.

Be Sociable, Share!

Tags:  · ·