Sociale lening rentevoet

Anders dan bij een andere lening is er bij een sociale lening enkel en alleen sprake van een vaste rente. Deze vaste rente is echter wel afhankelijk van verschillende factoren en wordt vooral be├»nvloed door de looptijd van de kredietovereenkomst. Daarbij geldt dat hoe langer de kredietovereenkomst loopt, hoe hoger de te betalen rente komt […]